+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

კარიერა

მცენარეთა მიკროკლონური (in vitro) გამრავლებისა და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის უფროსი
ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი
მოლეკულური მარკირების ლაბორატორიის უფროსი (დნმ ლაბორატორია)
მოლეკულური მარკირების ლაბორატორიის სპეციალისტი (დნმ ლაბორატორია)
ეკონომიკური ანალიზისა და სტრატეგიული კვლევის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების კვლევის სამსახურის სპეციალისტი
ბიოაგროწარმოების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
კლიმატოლოგი (აგრომეტეოროლოგი) შტატგარეშე
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი