+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

განცხადების ფორმა


● დანერგე მომავალი - ბაღის გაშენება  (ჩამოტვირთე) (ვაზის შემთხვევაში ჯიშის და საძირის მითითება)
● დანერგე მომავალი - სანერგე მეურნეობის მოწყობა (ჩამოტვირთე)(ვაზის შემთხვევაში ჯიშის და საძირის მითითება)
● მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა (ჩამოტვირთე)
● ქართული ჩაი (ჩამოტვირთე)
● გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება (ჩამოტვირთე)
● რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა (ჩამოტვირთე)


არამესაკუთრის მიერ დოკუმენტების წარდგენისას აუცილებელია წარმოადგინოთ მინდობილობა.

იურიდიული პირების შემთხვევაში განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზაციის სახელით.განცხადებები გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე - sekhniashvilinino@gmail.com
                                                                                     Ketevan.Melashvili@srca.gov.ge
                                                                                     keti_melashvili@yahoo.com
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ - 577 61 33 61 - ქეთევან მელაშვილი
                                                                         577 38 72 02 - ნინო სეხნიაშვილი