+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

სამეცნიერო საბჭო

ძირითადი ფუნქციები:
● ცენტრის კვლევითი მიმართულებების განსაზღვრა და სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლება;
● სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიური განვითრების ხელშეწყობა;