+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

პარტნიორები


ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწფო უნივერსიტეტი
სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი;
ყველის მწარმოებელთა გაერთიანება „გილდია“;
შპს „მსოფლიო ტექნიკა“;
ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის საზოგადოებრივი კოლეჯი
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია;
 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი
გარემოს ეროვნული სააგენტო;
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საქპატენტი
გეიზენჰეიმის კვლევითი ცენტრი( German);
ასი ათასი მოწამის სახელობის სკოლა ფესვები
სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ააიპ ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების მეგობართა ასოციაცია;
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
შპს მექანიზატორი;
რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი
სამეცნიერო ცენტრი ,,უკრაინის ყურძნისა და ღვინის ინსტიტუტი“;
შპს ,,ფერმა-მარგებელი“
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტის ფიტოპათოლოგიის და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტი;
ბოტანიკის ინსტიტუტი ( საფრანგეთი, მონპელიე);
ყურძნისა და ღვინის წარმოების აზერბაიჯანის კვლევითი ინსტიტუტი;
ფონდი აგრო სერვისი;
სსიპ საზ.კოლეჯი ,,აისი“;
შპს მეაბრეშუმეობის კორპორაცია;
შპს ,,პოულტრი ჯორჯია“;
შპს ,,ვერძი“;
შპს ,,ბებნისი“;
Институт виноградарсво и виноделия (Кишинёв, Молдова)
Казахский научно-исследовательский институт картолофеловодства и овощеводства;
Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства;
ENTAV-INRA (France);
ჩინეთის ჰებეის პროვინციის მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის ასოციაცია;
ჩინეთის ქსინჯიანის ქ. ვუსუს მუნიციპალური სახალხო მმართველობა;
Regino Diaz Del Rio (President of “Dereza Iberico, S.L.”, Spain);
Native Georgian - ქართულ - ესპანური (“ TEMPO DEALS”) ერთობლივი კომპანია;
ააიპ ეკოსტანდარტი A10;
ინდ. მეწარმე "ოდიშარ ლაგვილავა";
ინდ. მეწარმე "ნაირი მნაცაკიანი";
შპს ”რტუც”;
ნინსიას მეტყევეობის კვლევითი ინსტიტუტი;
ინდ. მეწარმე ლევან ციხელაშვილი;
Научный Центр Овощебахчебых и Технических культур МСХ Р. Армении;