+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

ნოდარ ხატიაშვილი● სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე;
● კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, დამოუკიდებელი ექსპერტი;
● სს “საქართველოს რკინიგზა“, საკონსულტაციო საბჭოს წევრი.

სამუშაო გამოცდილება:

● 2015-2016 – სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, სტანდარტებისა და სერთიფიცირების კვლევის სამსახურის უფროსი;
● 2014-2015 – სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, სტანდარტებისა და სერთიფიცირების კვლევის სამსახურის კონსულტანტი;
● 2014-2015 – სააქციო საზოგადოება „ტრანსმშენი“, ხარისხისა და უსაფრთხოების მენეჯერი;
● 2011-2014 – შ.პ.ს. „ბილდ-ინდასტრი“, ხარისხის მენეჯერი;
● 2005-2010 – GEOSTM(საქართველოს სტანდარტების, მეტროლოგიის და ტექნიკური რეგლამენტების ეროვნული სააგენტო), გენერალური დირექტორი;
● 2005 – საქსტანდარტი, გენერალური დირექტორი;
● 2005 – საქსტანდარტის მეტროლოგიის დეპარტამენტი, დირექტორი;
● 2003-2005 – მეტროლოოგიისა და სტანდარტების ეროვნული ინსტიტუტი, დირექტორი;
● 2003-2003 – სამეცნიერო გაერთიანება „ისარი“, გენერალური დირექტორი;
● 1996-2003 – კოსმოსური კონსტრუქციების გამოცდის ცენტრი, დირექტორი და მთავარი კონსტრუქტორი;
● 1989-1996 – სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო მ-19, ექსპერიმენტალური კომპლექსის დირექტორის მოადგილე;
● 1986-1989 – სპეციალური საკონსტრუქტორო ბიურო მ-19, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეცნიერ-თანამშრომელი;
● 1982-1986 – საკავშირო კვლევითი სამშენებლო ინსტიტუტი, ასპირანტი;
● 1980-1982 – თბილისის ზონალური დაპროექტების ინსტიტუტი, ინჟინერი.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრეინინგები:

● 2017 – მსოფლიო ბანკი, „სოფლის მეურნეობის ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობა“;
● 2014 – დიდი ბრიტანეთი, ISO 9001 შიდა აუდიტორი;
● 2010 – ბელგია, ჰოლანდია, გერმანია, სლოვაკეთი, ავსტრია, „გაზისა და ნავთობის ტექნიკური სტანდარტის ჰარმონიზაცია და აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში პრაქტიკაში გამოყენება“;
● 2009 – თურქეთი, „TS EN ISO 22000 პროდუქტის უსაფრხოების სისტემის მენეჯმეტი - მოთხოვნები საკვებწარმოების ორგანიზაციების მიმართ“;
● 2007 – ავსტრია, ავტრიის სტანდარტების ინსტიტუტი, „საერთაშორისო სტანდარტიზაციაში გაფართოებული მონაწილეობა“;
● 1995 – საფრანგეთი, ,,მეოთხე ფართო ევროპული კონფერენცია კოსმოსის თემაზე’’;
● 1982-1986 – რუსეთი,საკავშირო საინჟინრო ინსტიტუტი;
● 1976-1979 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მთარგმნელი;
● 1975-1980 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ მშენებელი, სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.

პროექტები:

● 2011 – საქართველო, SEMISE, ენერგეტიკული ბაზრის ინტეგრაციის და მდგრადი ენერგეტიკის მხარდაჭერა საინფორმაციო სისტემის ქსელში (NIS);
● 2010 – ევროკავშირის პროექტის „INOGATE” „აღმოსავლეთ ევროპის და ამიერკავკასიის ქვექნებში ტექნიკური კანონმდებლობის და სტანდარტების ჰარმონიზაცია ნავთობის და გაზის სფეროში“;
● 2007-2010 – ევროკავშირის ტასისის პროექტი EuropeAid 125078/C/SER/GE “ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების განვითარება საქართველოში”;
● 2005-2007 – პროექტი “ხარისხის ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში” გერმანია-საქართველოს სამთავრობოთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში;
● 1999 - 2000 – იტალია, ალენია აეროსპეისი, კოსმოსური რეფლექტორის გამოცდის ჯგუფი;
● 1996 - 1998 – გერნანია, დაიმლერ-კრაისლერ აეროსპეისი,რეფლექტორის გამოცდა;
● 1986 - 2003 – რუსეთი, „გასაშლელი კოსმოსური კონსტრუქციის გამოცდა სადგურ <მირ>-ზე“.

დამატებითი ინფორმაცია:

● საქართველოს ეროვნული ხარისხის ინფრასტრუქტურის საბჭოს წევრი;
● 2009-2010 წლებში იყო ევროკავშირსა და აშშ-სთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთახმებების გაფორმების მოსამზადებელ სამუშაოთა კოორდინაციის სამთავრობო კომისიის შემადგენლობაში;
● გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სამეცნიერო ნაშრომი, არის 2 წიგნის თანაავტორი.
● ჯილდოები - მედალი მხედრული მამაცობისთვის (2001), ვახტან გორგასლის ორდენი (1999), ღირსების ორდენი (1996).

დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში

მალხაზ ბუკია● სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორის მოადგილე;

სამუშაო გამოცდილება:

● 1989 - 1991 - ხობის რაიკომი - ინსტრუქტორი ;
● 1992 - 1994 - ხობის რაიონის გამგეობა - განყოფილების უფროსი ;
● 1994 - 1999 - კომერციული სტრუქტურები - (უკრაინა,საქართველო,თურქმენეთი) ;
● 2000 - 2002 - შპს,,ვაჩნაძიანი’’(ღვინის ქარხანა)- დირექტორის მოადგილე ;
● 2002 - 2004 - შპს ,,ვაჩნაძიანი’’- დირექტორი ;
● 2004 - 2007 - კომერციული სტრუქტურები უკრაინა ;
● 2007 - 2009 - შპს ,, მგ კომპანია’’- სოფლის მეურნეობის მიმართულების მენეჯერი ;
● 2009 - 2011 - ,,მცენარეული ზეთების კორპორაცია’’- წარმომადგენელი უკრაინაში ;
● 2011 - 2013 - მცენარეული ზეთების კომპანია ,,ქარვა’’ - შესყიდვების მენეჯერი ;
● 2014 -2014 - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ქონების მართვის მთავარი სპეციალისტი (შტატგარეშე);
● 2014 -2015 - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი ;
● 2015 - 2016 - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ;
● 2016 -2016 - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი - დირექტორის მოადგილის ( ადმინისტრაციულ დარში) მოვალეობის შემსრულებელი ;
● 2017 - დღემდე - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი - დირექტორის მოადგილე ( ადმინისტრაციულ დარგში ) ;

განათლება:

● მოსკოვის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის, ეკონომიკური ფაკულტეტი.
სპეციალობა - სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დამზადების ეკონომიკა და ორგანიზაცია ;