+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მეცხოველეობა

რძის მიღება და პირველადი დამუშავება


მერძეული ნახირის შექმნა


ბრუცელოზი - სიმპტომები და ბრძოლის მეთოდები


ცხვრის მოვლა-შენახვა


აბრეშუმის ჭიის მოვლა


თევზის დაავადებები


მტკნარი წყლის თევზის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


სიმინდის სილოსის დამზადების მარტივი მეთოდი გლეხურ მეურნეობაში


შუალედური კულტურების როლი მეცხოველეობის საკვები ბაზის განმტკიცებისთვის


ღორის მოშენება და დაავადებათა პროფილაქტიკა

მსხვილფეხა პირუტყვის რძის მწარმოებელი ფერმის მოწყობის რეკომენდაციები

მეგრული წითელი ჯიშის ძროხა და მეჯოგეთა ყოფა-ტრადიციები