+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ტენდერები

ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ყველა ტენდერი შეგიძლიათ იხილოთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ გვერდზე