+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

განცხადების ფორმა


● დანერგე მომავალი - ბაღის გაშენება  (ჩამოტვირთე) (ვაზის შემთხვევაში ჯიშის და საძირის მითითება)
● დანერგე მომავალი - სანერგე მეურნეობის მოწყობა (ჩამოტვირთე)(ვაზის შემთხვევაში ჯიშის და საძირის მითითება)
● დანერგე მომავალი - ჭაბურღილის მოწყობა (ჩამოტვირთე)
● მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობა (ჩამოტვირთე)
● ქართული ჩაი (ჩამოტვირთე)
● გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება (ჩამოტვირთე)
● რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა (ჩამოტვირთე)
● მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციისა და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (ჩამოტვირთე) (განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს ბენეფიციარი რომელი (რძის შემგროვებელი პუნქტი; რძის გადამამუშავებელი „მცირე“/,,დიდი“) საწარმოს შექმნას გეგმავს, ასევე საწარმოებელი პროდუქციის დასახელება, (ყველი, ნადუღი, ხაჭო, არაჟანი, და ა.შ.)). მანქანა-დანადგარების მახასიათებლების სქემა იხ. ფორმა (ჩამოტვირთე)


არამესაკუთრის მიერ დოკუმენტების წარდგენისას აუცილებელია წარმოადგინოთ მინდობილობა.

იურიდიული პირების შემთხვევაში განცხადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზაციის სახელით.განცხადებები გამოაგზავნეთ 9:00- დან 17:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე
chancellery@srca.gov.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ
577778028 - მარეხი მელაძე