+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მემცენარეობა

ხორბლის მავნებლები, დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა


ხორბლის თესვა-მოყვანის აგროტექნოლოგია


ხორბლის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგია 


წიწიბურას მოყვანის ტექნოლოგია


თამბაქოს აგროტექნოლოგია


ოსპის წარმოების ტექნოლოგია


ჩაის პლანტაციის გაშენება


ჩაის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


ჩაის მავნე ორგანიზმები


ტრიტიკალეს მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია


შვრიის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია


ჰიბრიდული სიმინდის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგია


ქარსაფარი ზოლების მოწყობა


მზესუმზირის მოყვანის ტექნოლოგია


დაფნის აგროტექნოლოგია


ბუნებრივის საკვები სავარგულების განოყიერება


ბალახნარევების გამოყენება


ხორბლის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

სიმინდის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

საგაზაფხულო ხორბლის მავნებელდაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში