+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მებაღეობა

ქლიავის ბაღის გაშენება


ატმის მოყვანის ტექნოლოგია


ატმის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


ციტრუსების აგროტექნოლოგია


კივის აგროტექნოლოგია


ფეიჰოას აგროტექნოლოგია


თუთის პლანტაციის გაშენება


მარწყვის აგროტექნოლოგია


მოცვის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


ვაშლი - რჩევა ფერმერებისთვის


ვაშლის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


ბლის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


ბლის მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია


ხურმის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


თხილის ბაღის გაშენება და მოვლა


თხილის ტექნიკური რეგლამენტი


თხილის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები


ნუშის ბაღის გაშენება


ბამბუკის მოყვანის აგროტექნოლოგია


ჟოლოს აგროტექნოლოგია


მაყვლის აგროტექნოლოგია


ხურმის აგროტექნოლოგია


ტყემლის მოყვანის აგროტექნოლოგია


თხილის წარმოების აქტუალური საკითხები


სუბტროპიკული კულტურები


აღმოსავლური ხურმის გაშენებისა და მოვლის აგროტექნოლოგია


თუთის სანერგის მოწყობა და ნერგის წარმოება


პეკანის პლანტაციის აგროტექნოლოგია


ლიმონის კულტურის აგროტექნოლოგია ღია გრუნტსა და ოთახის პირობებში


ატმისა და ნექტარინის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

თესლოვანი ხეხილის (ვაშლი, მსხალი) მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

კურკოვანი ხეხილის (ბალი, ალუბალი, ქლიავი, ალუჩა) მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

თხილის მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვა აპრილი- მაისის თვეებში


თხილის მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვა ივნისი- ივლისის თვეებში


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - ვაშლი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - ალუბალი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - ატამი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - ბალი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - გარგარი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - კაკალი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - მსხალი


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - ნუში


საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები - ქლიავი


წიგნი - საქართველოს ხეხილი: ახალი ჯიშები და მათი თავისებურებები


თხილის სახელმძღვანელო ფერმერებისთვის - 2024