+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ეროვნული კატალოგი

ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკური სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: ამიკუსი
სელექციონერი: SAATZUCHT DONAU Ges.m.b.H.&CoKG
შემნარჩუნებლი: Dr. Franziska Löschenberger
                            შპს „ნობლექსი“
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 06.06.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ამიკუსი“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„ამიკუსი“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკური სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: გალუსი
სელექციონერი: SAATZUCHT DONAU Ges.m.b.H.&CoKG
შემნარჩუნებლი: Dr. Franziska Löschenberger
                            შპს „ნობლექსი“
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 06.06.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

„გალუსი“ ის“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„გალუსი“-ის სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)
ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკური სახელწოდება:Triticum carthlicum Nevskyi
ჯიშის დასახელება: დიკა
სელექციონერი: ხალხური
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 25.06.2019
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი

სარეკომენცადიო ნაწილი

ჯიშის ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum macha Dek et Man.
ჯიშის დასახელება: მახა
სელექციონერი: ხალხური
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 25.06.2019
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი

სარეკომენცადიო ნაწილი

ჯიშის ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum timopheevii (Zhuk.) Zhuk.
ჯიშის დასახელება: ჩელტა ზანდური
სელექციონერი: ხალხური
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 25.06.2019
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი

სარეკომენცადიო ნაწილი

ჯიშის ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum aestivum var. ferrugineum Alef.
ჯიშის დასახელება: ახალციხის წითელი დოლის პური
სელექციონერი: ხალხური
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 25.09.2019
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი

სარეკომენცადიო ნაწილი

ჯიშის ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum L.
ჯიშის დასახელება: ლომთაგორა126
სელექციონერი: კახა ლაშხი, ირაკლი რეხვიაშვილი, გულნარი ჩხუტიაშვილი
შემნარჩუნებლი: შპს ფირმა ლომთაგორა
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 25.09.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ლომთაგორა“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„ლომთაგორა“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: ბაგირა
სელექციონერი: ნ.მ. კომაროვი, ნ.ი. სოკოლენკო, ნ.ე დიაჩენკო, ნ.ლ. ზობნინა, ს.ა. კაზაჩკოვი
შემნარჩუნებლი: 643, რუსეთი, 356241, სტავროპოლის მხარე, შპაკოვსკის რაიონი, ქ. მიხაილოვსკი, ნიკონოვის ქ. 49, კ.1. „ ჩრდილო კავკასიის ფედერალური, სამეცნიერო აგრარული ცენტრი.
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 31.10.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ბაგირა“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„ბაგირა“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: გრომი
სელექციონერი: ლ.ა. ბესპალოვი, ო.ი. პუზირნაია, რ.ო დავოიანი, ა.ვ. ნოვიკოვი, ვ.რ. კერიმოვი, ი.ნ. კუდრიაშევი, ნ.პ. ფომენკო, და სხვა
შემნარჩუნებლი: 643, რუსეთი, 350012, კრასნოდარი - 12, კრასნოდარის ლუკიანენკოს სახელობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 31.10.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“გრომი“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„გრომი“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: ვასსა
სელექციონერი: ნ.ი.ლისაკი, ლ.ა. ბეცპალოვა, ი.ნ. კუდრიაშოვი, ა.ვ.ვასილიევი, ი.ბ. აბლოვა და სხვა.
შემნარჩუნებლი: 643, რუსეთი, 350012, კრასნოდარი - 12, კრასნოდარის ლუკიანენკოს სახელობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 31.10.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ვასსა“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„ვასსა“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: ტანაისი
სელექციონერი: ი.გ. კალინენკო, ს.ნ. პრიშეპოვი, ა.პ. სამოფალოვი, ა.ვ. გურეევი. ო.ვ.სკრიპკა და სხვა
შემნარჩუნებლი: 643, რუსეთი, 350012, კრასნოდარი - 12, კრასნოდარის ლუკიანენკოს სახელობის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 31.10.2019
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ტანაისი“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
„ტანაისი“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: ამანდუსი
სელექციონერი: SAATZUCHT DONAU Ges.m.b.H.&CoKG
შემნარჩუნებლი: Dr. Franziska Löschenberger; შპს „ნობლექსი“
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 30.09.2020
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ამანდუსი“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
“ამანდუსი“-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum avestivum
ჯიშის დასახელება: ბალიტუსი
სელექციონერი: SAATZUCHT DONAU Ges.m.b.H.&CoKG
შემნარჩუნებლი: Dr. Franziska Löschenberger; შპს „ნობლექსი“
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 30.09.2020
ჯიშის სტატუსი: დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

“ბალიტუსი “-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)
“ბალიტუსი “-ს სამეურნეო ნიშანთვისებები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ხორბალი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Triticum durum L.
ჯიშის დასახელება: შავფხა
სელექციონერი: ხალხური
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 30.09.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი

სარეკომენცადიო ნაწილი

“შავფხა“-ს ბიო-მორფოლოგიური მახასიათებლები: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ალექსანდროული
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: რქაწითელი
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: საფერავი
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: მწვანე კახური
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ოჯალეში
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: საკმიელა
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ქისი
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ციცქა
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ცოლიკოური
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ტაბიძისეული
სელექციონერი: გამოყვანილია მებაღეობა-მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო- კვლევით ინსტიტუტში დიმიტრი ტაბიძის მიერ
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: ჯანი
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)ძირითადი ნაწილი

კულტურის დასახელება: ვაზი
ბოტანიკურ სახელწოდება: Vitis vinifera L. ssp.
ჯიშის დასახელება: კუნძა
სელექციონერი: ტრადიციული
შემნარჩუნებლი: სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
ჯიშის კატალოგში შეტანის თარიღი: 12.11.2020
ჯიშის სტატუსი: თავისუფალი/დაცული

სარეკომენცადიო ნაწილი

ვაზის ქართული ტრადიციული ჯიშის ოფიციალური აღწერილობა: (PDF file)