+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

განცხადება


● საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მცენარეთა გენეტიკური რესურსები: შესაძლებლობები და გამოწვევები. 22-24 მაისი, 2024წ, თბილისი.
● მცენარეთა გენეტიკური რესურსები: შესაძლებლობები და გამოწვევები