+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მოკლე საინფორმაციო ბროშურები ფერმერთათვის დარგების მიხედვით

● პომიდვრის აგროტექნოლოგია
● ლობიოს მოყვანის ტექნოლოგია 
● ფუტკრის დაავადებებთან ბრძოლის ღონისძიებები
● ფუტკრის ოჯახების მოვლა-პატრონობა
● მუხუდოს მოყვანის ტექნოლოგია 
● ბოსტნეულის შენახვა სასაწყობო და სამაცივრო მეურნეობებში
● წიწიბურას მოყვანის ტექნოლოგია
● ქლიავის ბაღის გაშენება
● თხილის ბაღის გაშენება და მოვლა
● თავიანი ხახვის მოყვანის ტექნოლოგია
● მცირე მექანიზაციის საშუალებები ფერმერულ მეურნეობებში
● ბამბუკის მოყვანის აგროტექნოლოგია
● თამბაქოს აგროტექნოლოგია
● თევზის დაავადებები
● თუთის პლანტაციის გაშენება
● კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია
● მეკვერცხული წიწილების გამოზრდა
● ნიორი
● ოსპის წარმოების ტექნოლოგია
● მერძეული ნახირის შექმნა
● ფეიჰოას აგროტექნოლოგია
● რძის მიღება და პირველადი დამუშავება
● შაქრის ჭარხლის მოყვანის ტექნოლოგია
● ცხვრის მოვლა-შენახვა
● ხორბლის მავნებლები, დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა
● ვაზის მავნებლები,დაავადებები,და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები
● ვაშლის ძმრის წარმოების ხერხები
● ციტრუსების აგროტექნოლოგია
● აბრეშუმის ჭიის მოვლა
● ნუშის ბაღის გაშენება
● ჩაის პლანტაციის გაშენება
● კიტრის წარმოების მანქანათა თანამედროვე სისტემები
● ხორბლის თესვა-მოყვანის აგროტექნოლოგია