+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

საჯარო ინფორმაცია

ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს საჯარო ინფორმაციას, აგრეთვე მიიღოს მისი ასლები, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ, კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ მონაცემებს.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია როგორც წერილობით, ისე ელექტრონული ფორმით.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირია სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის იურიდიული სამმართველოს უფროსი გიორგი ხაზარაძე.

მისამართი: 0159. საქართველო, თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი #6. ელ. ფოსტა:giorgi.khazaradze@srca.gov.ge; მობ: 577 31 49 29
captcha