+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

მცენარეთა დაცვა

ატმისა და ნექტარინის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

თესლოვანი ხეხილის (ვაშლი, მსხალი) მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

კურკოვანი ხეხილის (ბალი, ალუბალი, ქლიავი, ალუჩა) მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

თხილის მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვა აპრილი- მაისის თვეებში


თხილის მავნებელ-დაავადებებისაგან დაცვა ივნისი- ივლისის თვეებში


თხილის ფენოკალენდარული სქემა


ვაზის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

ვაზის მავნებლები,დაავადებები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები


ხორბლის ძირითადი მავნებელ-დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები

სიმინდის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

საგაზაფხულო ხორბლის მავნებელდაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

ხორბლის მავნებლები, დაავადებები, სარეველები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა


პომიდვრის მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლა აპრილი-მაისის თვეებში


კარტოფილის მავნებელ-დაავადებებისა და სარეველებისაგან დაცვა აპრილი-მაისის თვეებში

თხილის მავნებელ­-დაავადებები და მათი მართვა ბიომეურნეობაში


ვაზის ფიტოპლაზმური დაავადებების კონტროლი ჯანსაღი ნერგის საწარმოებლად


ვაზის ვირუსული დაავადებების კონტროლი სანერგე მეურნეობებში