+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

ბიოაგროწარმოების სამსახური

ფუნქციები:

➤ ბიოაგროწარმოების თვისებრივი მახასიათებლების კვლევა და რეკომენდაციების შემუშავება;
➤ ბიოლოგიური ნივთიერებების კვლევა და მათი გამოყენების რეკომენდაციების შემუშავება;
➤ ბიოაგროწარმოების ბიოეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის კვლევის მეთოდების შემუშავება.