+ 995(32) 2 47 01 01
ონლაინ დახმარება
კონტაკტი
facebook
youtube
mail

კონტაქტი:


პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი - ნინო კუბლაშვილი
ტელეფონი: 595017035
ელ.ფოსტა: nino.kublashvili@mepa.gov.ge
მისამართი: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი #36ბ, 0159